Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Jak oceňovat děti?

 V současné době není úplně jasný pohled na to, jak a kdy odměňovat děti. Některé výchovné styly pracují s odměnou jako klasickým způsobem pozitivní motivace, jiné spíše pracují s myšlenkou, že touha po učení něčeho nového je dítěti vrozena a k motivaci stačí dát správné podněty. Velkou roli hrají prostředí, temperament i věk dítěte. To, co jedno motivuje, může druhé demotivovat.

Akrylátová medaile MDAK001M24

Uznání jako základ

Jednou z možností, jak ocenit dítě, je uznání jeho zásluh a úspěchu. Přínosné je to hlavně u menších dětí, kdy se formuje jejich pohled na sebe sama. Zároveň je jejich touha po vědění a učení ještě hodně silná a děti přirozeně tíhnou k dozvídání se nových a nových věcí samospádem.

V tomto přístupu dochází k zaměření spíše na dítě a jeho prožívání než na přímé oceňování dosažených výsledků. Tedy nejde o to, co dítě dokázalo, ale jak se při tom cítilo. A tím ho motivovat k další práci. Zároveň je dítě nenásilně tlačeno k tomu, aby samo zhodnotilo svoji práci. Vztah mezi dítětem a rodičem je pak většinou v přímé rovině, ne v rovině hodnotící autority a posuzovaného

Tento přístup je však velmi náročný na čas a také není většině rodičů úplně blízký. Pokud chceme pozitivně motivovat už starší děti či větší množství dětí, se kterými nepracujeme denně, není tento přístup úplně ideální.

Akrylátová medaile MDAK2002

 

Různé typy odměn

Druhým způsobem pozitivní klasické motivace je systém založený na odměnách. Většinou se používá u starších dětí, které už je těžší motivovat jinak. Výhodou je jeho jednoduchost a účelovost. 

Druhů odměn může být několik.

 • Diplomy – stálice odměn. Známe je z táborů i z různých soutěží. Jsou trvanlivé, skladné. V současné době záleží jen na fantazii tvůrce, jak budou vypadat a za co budou uděleny. A po letech budou tvořit hezkou vzpomínku na dětství.
 • Medaile – honosnější verze diplomů. Jsou skladnější, odolnější. Medaile dostávají olympionici, vojáci i vědci. Prostě ti nejlepší. Pověšení na krk je jiné než předání diplomu do ruky. Medaile nesou důstojnost chvíle a její důležitost.
 • Věcné odměny – někdy je těžké motivovat starší děti. Hlavně teenagery. Ovšem pokud se jim organizátor strefí do noty, mohou se stát divy. A čím se inspirovat? Stačí se zeptat teenagera, co je zrovna teď v kurzu.
 • Zážitky – vylepšení věcné odměny. Nejlepší věci jsou ty, co se nedají koupit či ty, ke kterým rodiče nejsou úplně svolní. V rodinném prostředí může den podle dítěte příjemně utužit vztahy. Laser game, jízda kamionem či traktorem je pro většinu teenagerů možná větší motivace než školní potřeby či elektronika.
 • Pochvala – tu známe i ze školních lavic. Největší váhu má však od rodičů či dalších autorit. Jen je lepší místo nicneříkající nálepky „Ty jsi šikulka“ ocenit reálný úspěch ve stylu „Dnes jsi ujel 10 km na kole.“ nebo „Ta obloha na obrázku je jako skutečná“.

V případě rozumného a citlivého přístupu lze dojít k příjemnému propojení obou možností oceňování dítěte. V tomto případě si dítě spíše než odměnu za úspěch odnese příjemný zážitek a hmatatelnou vzpomínku na daný den, ať už podobně diplomu či medaile. A nemusí být ani vítězem.


Jak začít s korálkováním u děti na prvním stupni?

Korálkování je ideální technika pro děti, které milují výtvarné či jinak tvůrčí činnosti. Kromě radosti s tvoření jim přinese i řadu výhod. Jaké? A jak vlastně s korálkováním u dětí začít? Inspirujte se článkem.

 

Proč korálkovat?

 1. Korálkování zaměstná
  Vytvořit něco z korálků není záležitost na pět minut. Je tedy ideální bojovník proti nudě. Unavení rodiče budou určitě vděční. 
 2. Korálkování tříbí představivost 
  Z počátku se každý rád opře o návod, s přibývajícími zkušenostmi se dá za pomocí fantazie a představivosti vytvořit z korálků vše, na co si vzpomenete. Trénink představivosti je pro děti důležitý. Odrazí se nejen ve výtvarných činnostech, ale také např. v pohybových, grafomotorických nebo třeba matematických dovednostech. 
 3. Korálkováním si děti trénují trpělivost
  Korálková výtvarná metoda je často zdlouhavá. Obzvlášť v počátcích se nemusí zrovna dařit. Děti tak trénují trpělivost, schopnost setrvat a zbytečně se nevzdávat. 
 4. Zlepší se také schopnost plánovat a pracovat samostatně 
  Děti musíme vést k samostatnosti a schopnosti vlastního uvažování a plánování. Korálkování jim v tom pomůže. 
 5. Výrobky z korálků jako dárky
  Jednou je třeba obdarovat babičku, jindy kamarádku nebo paní učitelku. Dítě by rádo něco dalo, ale nemá prostředky na nákup. Obrací na vás, nebo kresli další a další obrázky. Na obrázcích si nedá záležet, vy zase nevíte, co dotyčným koupit. Díky výrobkům z korálků se vás tento problém už nebude týkat. Jsou krásné a nikoho neurazí! 

 smajlik

Jak začít? 

Výsledky korálkování se časem opravdu velmi pěkně zúročí, zpočátku je ovšem třeba velká investice, a to opravdu není řeč o investici finanční.

 

 • Vymezte si dostatek času. Jako začátečník vás bude dítko potřebovat neustále vedle sebe. Částečně proto, že mu navlékání titěrných korálků nepůjde úplně samo, částečně proto, že si nebude dostatečně věřit.
 • Začněte něčím jednodušším. Co třeba vyrobit jako první jen obyčejný náramek?
 • Chvalte, chvalte, chvalte. Pozitivní motivace je nesmírně důležitá. 
 • Kupte si knihy s návody. Nejlépe takovou, která se specializuje na dětské tvůrce. Malým výtvarníkům dodá nejen technickou podporu, ale hlavně inspiraci a chuť v tvorbě pokračovat.
 • Navštivte kurzy, například na naučmese.cz,